IN HET VOORJAAR VAN 2018 HEEFT EEN NIEUW TIJDSCHRIFT MET SCHAAKVERHALEN
HET LEVENSLICHT GEZIEN:
SKAAKSTIKKEN!

Het verheugt ons dat het eerste nummer gunstig is ontvangen, dat geeft vertrouwen in de toekomst
en de energie om ook van het volgende nummer iets bijzonders te maken.

De echte liefhebber neemt natuurlijk een abonnement.
Dat kan via deze Link:
Neem Abonnement!
De prijs is zeer bescheiden: € 9,00 voor twee nummers.

MEER INFORMATIE, OF WILT U EEN EXEMPLAAR VAN HET EERSTE NUMMER: STUUR EEN E-MAIL.